Velg en side

Kunstformen «new media art» refererer til kunst som lages og utvikles gjennom moderne teknologi. Slik kunst blir gjerne til takket være datagrafikk, dataanimasjon, virtuell kunst, videospill, 3D-printere, internett, kyborger, roboter, bioteknologi og lignende. Dette er en kunstform som blir stadig med populær, og det er også mulig å ta kunstutdannelse flere steder i verden med fokus på denne moderne og fascinerende kunstformen.

New media art er ikke lett å definere, på lik linje med mange andre kunstformer. Men slik kunst kan – som navnet antyder – være en hvilken som helst form for kunstproduksjon som ikke hører hjemme under betegnelsen tradisjonell kunst. Dette betyr at kunstformen knyttes utelukkende til teknologi, noe som også innebærer at kunstneren må ha tilgang til slik teknologi. Den teknologiske utviklingen har derfor stor innvirkning på selve kunsten.

Historien bak new media art

New media art kan spores tilbake til sent på 1800-tallet. På denne tiden var teknologiutviklingen stor, og allerede da begynte teknologi å entre kunstarenaen. Kunstformens spede begynnelse kan f.eks. kobles til bevegelige fotografiske innretninger, slik som «praxinoskopet» fra 1877. Wolf Vostell var den første kunstneren som inkluderte et TV-apparat i en av sine kunstverk kalt «The Black Room Cycle». Etter hvert har kunstformen ekspandert og blitt mer avansert.

Tidlig på 1990-tallet skjøt datateknologien i været, og etter hvert ble internett også noe de fleste kunne få tilgang til. Dette dannet en ny plattform for den moderne kunstformen, og nøkkelpersoner – altså kunstnere – fra denne perioden er blant annet Lynn Hershamn Leeson, Ken Rinaldo og Roy Ascott. I dag benyttes alt fra 3D-printere og roboter når new media art lages, noe som gjør kunstverkene iøynefallende.

Bare fantasien setter grenser

I dag kan du finne new media art i alle slags former og varianter. Ofte finner du denne kunstsjangeren i form av spektakulære formasjoner av metall eller plastikk. Ofte kan det nesten se ut som disse «skulpturene» trosser tyngdekraften og nærmest henger i luften. Alt muliggjøres ved hjelp av moderne, avansert og fantastisk teknologi. Dette gjør kunstformen både iøynefallende og komplisert.

Det er ikke enkelt å forklare en kunstform, det beste er å oppleve den selv. Det finnes utallige utstillinger verden over som fokuserer på new media art. I Europa finner du festivaler som «Alternative Party» i Finland, «Athens Digital Arts Festival» i Hellas, og «Netmage» i Italia, som alle fokuserer på digital kultur, teknologi og kunst. Dette er noe annet enn kjedelige oljemalerier!