Fra vikingtiden til nåtiden – Nasjonalmuseet

Det er jo slik at alt i samfunnet rundt oss utvikler seg kontinuerlig, det samme gjør vi selv naturlig nok. Mennesker er jo selve samfunnet, det er jo vi som utgjør grunnpilarene og former det samfunnet vi lever i. Det kan sammenliknes med kultur, kultur og samfunn er nært knyttet til hverandre – ja jeg…