Trenger vi kunst?

Det er svært vanskelig å definere hva som er kunst og hva som ikke er kunst. Folk oppfatter kunstneriske installasjoner forskjellig. Noen hater et bilde, andre elsker det. Noen synes dekorasjonen midt i rundkjøringen er søppel, andre elsker den. Så det er ikke enkelt å få en bred, folkelig enighet om hva som er kunst.