Kunst på arbeidsplassen

Dette med kunst er noe vi opplever nær sagt hvor som helt i samfunnet vårt, selv om kanskje ikke alle går på kunstutstillinger – som omgås vi kunst daglig og på svært mange steder. De fleste av oss har et arbeid, og også her er det vanlig med kunstverk i en eller annen form. Kunsten…