Kunst og sykdom

Kunsten har mange misjoner og effekter, og det vi skal se litt nærmere på nå er bruk og opplevelse av kunst for syke mennesker. Det er jo en kjent sak at mange av landets sykehus, utsmykkes med forskjellige type kunstverk. Vi skal nok fordype oss enda mer i dette tema i tiden som kommer, og…