KORO sine prosjekter

Jeg viser til en tidligere artikkel som omhandlet KORO, og jeg synes vi skal vie denne viktige etaten enda litt mer oppmerksomhet. Tidligere skrev jeg i korte og generelle trekk om KORO, men denne gangen skal vi ta for oss noen konkrete kunstprosjekter – som mange innbyggere vil nyte godt av i mange år ja…

Kunst i det offentlige rom

Vi har etter hvert vært innom ulike steder og arenaer, hvor vi kan oppleve kunst av varierende stilarter og bakgrunn. Det vi nå skal se på er hvordan en stor del av kunsten som finnes der ute i samfunnet, er tenkt og organisert fra myndighetenes side. Jeg tenker ikke i denne omgang på museer og…