KORO sine prosjekter

Jeg viser til en tidligere artikkel som omhandlet KORO, og jeg synes vi skal vie denne viktige etaten enda litt mer oppmerksomhet. Tidligere skrev jeg i korte og generelle trekk om KORO, men denne gangen skal vi ta for oss noen konkrete kunstprosjekter – som mange innbyggere vil nyte godt av i mange år ja…