Skandinaviske kunstmalere

I Skandinavia har vi vært privilegerte med mange kunstmalere opp gjennom tiden. Kjente malere som Vilhelm Hammershøj, Jens Juel, Edvard Munch, Nils Kreuger og August Strindberg har alle blitt hyllet for sine fantastiske malerier. I dag har vi mange anerkjente malere i Norge, og det er stor rift om malerier, fordi det er en fin…

KORO sine prosjekter

Jeg viser til en tidligere artikkel som omhandlet KORO, og jeg synes vi skal vie denne viktige etaten enda litt mer oppmerksomhet. Tidligere skrev jeg i korte og generelle trekk om KORO, men denne gangen skal vi ta for oss noen konkrete kunstprosjekter – som mange innbyggere vil nyte godt av i mange år ja…

Kunst i det offentlige rom

Vi har etter hvert vært innom ulike steder og arenaer, hvor vi kan oppleve kunst av varierende stilarter og bakgrunn. Det vi nå skal se på er hvordan en stor del av kunsten som finnes der ute i samfunnet, er tenkt og organisert fra myndighetenes side. Jeg tenker ikke i denne omgang på museer og…

Kunst og sykdom

Kunsten har mange misjoner og effekter, og det vi skal se litt nærmere på nå er bruk og opplevelse av kunst for syke mennesker. Det er jo en kjent sak at mange av landets sykehus, utsmykkes med forskjellige type kunstverk. Vi skal nok fordype oss enda mer i dette tema i tiden som kommer, og…

Naturen er full av store og små kunstverk

Denne gangen tar vi turen ut i naturen, og la oss fordype oss litt i hva man kan finne der ute – enten om det er på fjellet, skogen, parken eller på vannet. Jeg drev tidligere en del med fotografering, og naturen var det som opptok meg mest. Man må ta seg god tid og…

Kunst på arbeidsplassen

Dette med kunst er noe vi opplever nær sagt hvor som helt i samfunnet vårt, selv om kanskje ikke alle går på kunstutstillinger – som omgås vi kunst daglig og på svært mange steder. De fleste av oss har et arbeid, og også her er det vanlig med kunstverk i en eller annen form. Kunsten…

Kunst i Buskerud

På denne rundreisen som vi har kommet godt i gang med, så gjør vi ikke noen dypdykk hverken når det gjelder kunstverk eller kunstnere. Runden er mer ment som en meget kort presentasjon av kunstmuseer og kunstsentre, og detaljer rundt disse kommer nok senere. Igjen er vi i det sentrale østlandsområdet, og denne gangen i…

Kunst på Høvik og Lillehammer

Vi fortsetter vår kunstferd og holder oss inntil videre, på det sentrale Østlandsområdet. Etter hvert skal vi så klart besøke det meste av landet, men at det er flest tilbud i og rundt hovedstaden – er vel kanskje noe som sier seg selv. Det flotte med Norge er at det er så stor bredde i…

Trenger vi kunst?

Det er svært vanskelig å definere hva som er kunst og hva som ikke er kunst. Folk oppfatter kunstneriske installasjoner forskjellig. Noen hater et bilde, andre elsker det. Noen synes dekorasjonen midt i rundkjøringen er søppel, andre elsker den. Så det er ikke enkelt å få en bred, folkelig enighet om hva som er kunst.

Hva er kunst

For de fleste av oss dukker spørsmålet ofte opp, hva er det som kan defineres som kunst? Jeg er nok av de som mer enn gjerne putter i det meste laget i denne «potten» Men det er en mening med det fra min side, for det er hva objektet formidler av budskap som for meg…