Hva er kunst

For de fleste av oss dukker spørsmålet ofte opp, hva er det som kan defineres som kunst? Jeg er nok av de som mer enn gjerne putter i det meste laget i denne «potten» Men det er en mening med det fra min side, for det er hva objektet formidler av budskap som for meg er viktig. Jeg skal også innrømme at det er en del kunstverk, som jeg har problemer med å tolke og som ikke gir meg så mye. I denne artikkelen skal jeg etter beste evne belyse noe av kunstens verden, men det å rekke over alt i en og samme artikkel er så klart ikke mulig. Vi har allerede gjort oss kjent med noen av Oslos mest kjente kunstmuseum, og den jobber er på langt nær ferdig. Men for at man skal få mest mulig ut av et kunstmuseum, er det utvilsomt en fordel å kunne litt om kunst. Men for all del et sted må man begynne, og hvorfor ikke dvele litt med kunstbegrepet her og nå.

Hvordan en samtidskunstner tenker og arbeider
Hvordan en samtidskunstner tenker og arbeider

Hvordan en samtidskunstner tenker og arbeider

Ja la oss starte med samtidskunst, og hva som kjennetegner både måten og jobbe på – og kanskje litt tanken bak et samtidskunstverk. Jeg har i en tidligere artikkel penset så vidt innom dette, men jeg skal nå forsøke å å vinkle det på en annen måte – og kanskje være litt mer detaljert. La meg si det med en gang, det finnes ikke noen fasit når det kommer til kunst – ei heller når det kommer til de som lager den. Som oftest er samtidskunst en kombinasjon av metoder, materialer, temaer og ikke minst konsepter. Det å klare å utfordre normer, er for de fleste kunstnere et mål og en viktig del av budskapet i kunstverket.

Et stadig skiftende samfunn

Det at samfunnet i vår tid stadig er i endring, skaper både utfordringer men også muligheter for kunsten. Stikkord her er verdier, identiteter, globalisering, teknologisk utvikling og ikke minst det multikulturelle samfunnet vi lever i. Midt oppe i dette, er det altså samtidskunstnerens oppgave å formidle god kunst i dette landskapet. Det at en samtidskunstner har stor kunstnerisk frihet, er nok noe som er typisk for dagens kunst – men nok ikke like fremtredende eller vanlig i tidligere tider.

Kriterier som må ligge til grunn når kunst skal klassifiseres
Kriterier som må ligge til grunn når kunst skal klassifiseres

Kriterier som må ligge til grunn når kunst skal klassifiseres

Nettopp på grunn av friheten som ligger hos kunstneren, er det et klart behov for mange å samle trådene innenfor samtidskunsten. Det er ikke noen målsetting å gjøre samtidskunsten smalere, men rett og slett for å skille hva som er kunst og hva som ikke er kunst. Mange sier at mye av samtidskunsten er banebrytende, og i mange tilfeller stemmer dette godt – og det har vært en målsetting for den som står bak kunstverket å skape noe helt nytt.

Meningsløs og tom

Det er mange som oppfatter samtidskunst som meningsløs og tom, er akkurat slik det skal være. Man skal være kritisk og danne seg egne meninger, og dt er jo noe av det mest viktige med kunsten slik jeg ser det. Men deler av kunsten nå til dags, kan for enkelte oppleves som støtende og utfordrende – og det er kanskje et større dilemma med tanke på hvilke rammer man ser for seg at kunsten skal ha.