KORO sine prosjekter

Jeg viser til en tidligere artikkel som omhandlet KORO, og jeg synes vi skal vie denne viktige etaten enda litt mer oppmerksomhet. Tidligere skrev jeg i korte og generelle trekk om KORO, men denne gangen skal vi ta for oss noen konkrete kunstprosjekter – som mange innbyggere vil nyte godt av i mange år ja kanskje generasjoner fremover. En del av kunsten vi opplever i det daglige, er nesten usynlig og nærmest en naturlig del av en travel hverdag. Men det finnes også kunstverk som man ikke kan unngå å legge merke til, og de gjør alle sammen inntrykk på oss på forskjellige måter.

Kunst i fengsel

Kunst i fengsel

Dette med at den offentlige kunsten skal treffe flest mulig av oss, og ikke minst være tilgjengelig for flest mulig i samfunnet – gjelder ikke nødvendigvis kunstprosjektene jeg skal ta for meg nå. KORO har ansvaret for kunst også i norske fengsel, og det er ikke tvil om at kunst også er viktig når man er inne til soning – ja kanskje enda viktigere enn ellers utenfor fengselsmurene.

Eidsberg og Ullersmo fengsel

Det er kunstner Liv Bugge som står bak den nye kunsten i disse fengslene, og hun har hatt med seg en del av de innsatte i arbeidet – noe som i seg selv både er spesielt og en ganske så spennende måte å lage kunstverk på. Det at luftegårdene har samme temperatur som oss mennesker, ja det er nok ikke mange fengsel rundt i verden som kan skilte med – og det hele er en del av et større kunstverk med mange elementer i seg.

Mangler personlige preg

Slik som de fleste fengsel er bygget, så preges de av harde og robuste konstruksjoner – og slik må det ofte naturligvis være. Men kunstner Liv Bugge tok tak i nettopp dette, med at fengsler ikke har mye personlig preg. For det hun fant ut var at dette ikke stemmer, det finnes i alle fall nok av spor etter innsatte – som hun valgte å bruke som utgangspunkt for mye av kunsten.

Mange språk innenfor murene

Mange språk innenfor murene

Det at det finnes mange nasjonaliteter i norske fengsel er vel noe all vet, men at det faktisk snakkes mer enn 60 språk blant de innsatte – var langt mer enn det jeg var klar over i alle fall. Dette gir noen utfordringer men også muligheter, og dette tok Liv Bugge tak i for alt det var verdt. Det hun raskt fant ut, var at hun måtte finne et kunstuttrykk som alle kunne forstå – enten om man snakker norsk eller et hvilket som helst annet språk. Tittelen på kunstprosjektet ble derfor «To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself». Deler av kunstprosjektet ble gjennomført som en workshop, hvor et utvalg av innsatte deltok aktivt.

Fysiske spor

Dette med å finne spor som tidligere innsatte hadde laget, ble en stor del av arbeidsgruppens arbeid – og det første de tok fatt på når prosjektet startet sitt arbeid. Det å finne vegger som det er risset i, spor etter hærverk eller normal slitasje – ja det kan fortelle mye om hva som er budskapet fra de som står bak det. Det ble tatt avstøpninger av slike spor, og senere ble dette overført til bronse. Prosjektet vil bli videre omtalt om ikke lenge, men det blir i en annen artikkel på denne siden.