Kunst i det offentlige rom

Vi har etter hvert vært innom ulike steder og arenaer, hvor vi kan oppleve kunst av varierende stilarter og bakgrunn. Det vi nå skal se på er hvordan en stor del av kunsten som finnes der ute i samfunnet, er tenkt og organisert fra myndighetenes side. Jeg tenker ikke i denne omgang på museer og kunstutstillinger, men i statlige- fylkes- og kommunale bygg landet rundt. Hva som er intensjonen med all kunsten, er noe vi også skal se litt nærmere på. Mange av oss ser kunsten daglig, mens for andre hører det kanskje mer til sjeldenhetene – men uansett er den tilgjengelig og kan oppleves av de som ønsker det.

KORO

KORO

Dette er en statlig etat som er underlagt Kulturdepartementet, og hadde da det ble opprettet navnet Utsmykkingsfondet for offentlige bygg – dette skjedde tilbake i 1976. KORO er som dere sikkert forstår en forkortelse, og det står for Kunst i offentlige rom. Formålet til KORO har som formål er være en pådriver for å skape kunst i det offentlige rom, og som jeg allerede har vært inne på så gjelder dette stat, kommuner og fylker. Hvert år så fordeles det cirka 30 millioner til kunst i regi av KORO, og kan også være behjelpelige med konsulenter til kommuner som har behov for det.

Mange typer bygg

Som vi alle vet finnes det mange type bygg som tilhører det offentlige Norge, typiske bygg som KORO jobber med er; ambassader, asylmottak, regjeringsbygg, rådhus, militærleirer, helse- og omsorgsbygg, jernbanestasjoner, kulturhus, fengsler, diverse kontorbygg, rettslokaler, universiteter og skoler. Som vi forstår har KORO et bredt arbeidsfelt, men jobben de gjør er av avgjørende betydning for å sikre at vi kan oppleve kunst både inne og ute over hele landet.

Der folk ferdes

Det å oppleve kunst i Norge er ikke noe problem, men det gjelder for de som aktivt oppsøker kunstutstillinger og ikke minst kunstmuseum. Men det å treffe oss som ikke oppsøker kunsten selv, krever at kunsten oppsøker oss. Det er fellesarenaer det er snakk om, for det offentlige rom er vi jo alle en del av i større eller mindre grad. Tilgjengelighet er et viktig stikkord for KORO sitt arbeid og innsats, og på samme tid skal det være en type kunst som gir en mening for folk flest. Det er derfor ikke tilfeldig hva du opplever av kunst, for eksempel på jernbanestasjonen på vei til skole eller jobb hver dag.

Forvaltningsansvar

KORO har forvaltningsansvar for en stor samling av det statlige kunstverket, vi snakker faktisk om mer enn 8000 kunstverk – som finnes fordelt på mer enn 900 steder i landet vårt. I dette tallet ligger også kunstverk som er å finne utenlands, nemlig på mange ambassader og konsulater. Jeg skal i min neste artikkel skrive mer om KORO, og ikke minst skal vi se hvordan man går frem for å søke om midler fra KORO. Det at folk kjenner til KORO og hva de jobber med, er viktig for at vi også i fremtiden skal nyte godt av flotte kunstverk rundt oss i hverdagen.