Kunst og sykdom

Kunsten har mange misjoner og effekter, og det vi skal se litt nærmere på nå er bruk og opplevelse av kunst for syke mennesker. Det er jo en kjent sak at mange av landets sykehus, utsmykkes med forskjellige type kunstverk. Vi skal nok fordype oss enda mer i dette tema i tiden som kommer, og ikke minst se nærmere på hvilken effekt kunsten kan ha på mennesker – og også for de som er syke og på andre måter har redusert helse. Kunst kan være så mangt, og det ser vi jo stadig eksempler på rundt oss i hverdagen. Hvordan vi opplever forskjellig type kuns, avhenger av mange faktorer hos oss mennesker. Svært mange av oss sier at vi ikke er opptatt av kunst, men uten at vi selv er helt klar over det – så påvirker den oss mer enn det vi selv er klar over.

Demens og kunst

Demens og kunst

Dette er en historie om to svært gode venninner, hvor den ene ble rammet av demens for noen år tilbake. I tillegg til å ha vært gode venninner i mange år, er det også naboer. De finner stadig på ting å gjøre sammen, konserter og kunst er altså noen av aktivitetene de finner på i sammen.

Bilder fra Nikolai Astrup

En av aktivitetene damene deltok på, var en utstilling med bilder fra Nikolai Astrup sitt rikholdige utvalg av bilder. Dette var et opplegg både for demensrammende, pårørende og helsepersonell. Dette er et fast opplegg som har funnet sted i Bergen, helt siden 2016. Målgruppen er demensrammede mennesker som bor hjemme, og det er laget et eget omvisningsprogram for de som er rammet av denne sykdommen. Til utstillingen kommer det mennesker både fra dagsenteret som gruppe, eller sammen med ektefelle, foreldre, barnebarn, barn eller venner.

Bilder fra Nikolai Astrup

Selv om man blir syk så er det sosiale viktig, ja kanskje enda mer viktig enn når man er frisk og sprek. Etter omvisningen som tar for seg forskjellige tema, kunstnere og tidsperioder, samles man rundt bordet for litt bevertning og en kaffekopp.

Viktig å trene hjernen

Det å trene hjernen er viktig for oss alle, men for de som er rammet av demens er det enda mer viktig. En måte å gjøre dette på, er å oppleve nye ting. Det å delta i spesielt kulturlivet, trekkes frem som viktig og for mange og en fin måte å engasjere seg i samfunnet på. Det er også en viktig del av regjeringens «Demensplan 2020» at kultur og aktivitet, skal vektlegges som en del av omsorgstjenesten for demente i landet vårt. Det er ikke noen tvil om at dette er et flott tilbud, og vi skal nok se på andre tilbud senere – hvor kunst blir brukt som en del av behandlingen av syke mennesker.

Det å bry seg er viktig, det å ta med noen på forskjellige type arrangement kan ofte bety mye for den det gjelder. Kino- eller en teaterforestilling kan være både sosialt, og ikke minst god trening for en person som er dementrammet.