Kunst på arbeidsplassen

Dette med kunst er noe vi opplever nær sagt hvor som helt i samfunnet vårt, selv om kanskje ikke alle går på kunstutstillinger – som omgås vi kunst daglig og på svært mange steder. De fleste av oss har et arbeid, og også her er det vanlig med kunstverk i en eller annen form. Kunsten gjør noe med oss, som arbeidsgivere vet å verdsette. Noen bedrifter kjøper inn kunst for å utsmykke lokalene, og prisene varierer nok en god del. Men at det finnes en organisasjon som jobber kun med dette, altså Kunst på Arbeidsplassen – skal vi studere litt nærmere nå. Navnet på denne organisasjonen er nettopp; Kunst på Arbeidsplassen.

Startet sommeren 1950

Det er altså ikke noen ny organisasjon vi her snakker om, og til sommeren fyller den faktisk 70 år. Den helt eksakte etableringsdatoen er 22.juni 1950, og det hele fant sted i Oslo. Mannen bak ideen var Harry Fett som var kunsthistoriker av yrke, og i forkant av etableringen av Kunst på Arbeidsplassen – skrev han to bøker om ideen sin. Den første boken kom allerede i 1946, og hadde tittelen Kunst på Arbeidsplassen. Bok nummer to fikk navnet Mere Kunst på Arbeidsplassen, og kom to år senere altså i 1948.

Medlemmer fra næringslivet

Det var de store og kjente bedriftene, som først ble medlemmer av Kunst på Arbeidsplassen. Det nevnes blant annet at Tiedemanns Tobaksfabrik, Freia, Christiania Spigerverk og Akers mekaniske verksted, var av de første som tegnet medlemskap i organisasjonen. I oppstarten var det Norsk Arbeidergiverforening og LO, som stod for mye av finansieringen av Kunst på Arbeidsplassen. Det har hele tiden vært en medlemsorganisasjon, som i dag teller nesten 200 medlemmer fordelt over hele landet.

Kjente kunstnere

Kjente kunstnere

Kunst på Arbeidsplassen har en relativt stor kunstsamling, med cirka 6500 bilder og cirka 300 utstillinger. Det er kjente kunstnavn som Frans Widerberg, Jakob Weidemann, Kåre Tveter, Gunnar Gundersen, Odd Nerdrum og Inger Sitter, dette er de norske navnene vi finner på listen til Kunst på Arbeidsplassen. Av utenlandske navn så dukker Raymond Pettibon, Takashi Murakami, Olafur Eliasson, Matthew Barney, Jenny Holzer, Canadia Höfer, Thomas Struth, Cindy Sherman og Jeff Koons opp på listen deres.

Rullerende utstillinger

Bedriftene som er medlemmer av Kunst på Arbeidsplassen, mottar jevnlig bilder fra organisasjonen. Dette er bilder som det rulleres på, slik at bedriften til enhver tid har nye bilder å vise sine ansatte og kunder. Dette er en flott måte å fornye seg på, og til en langt lavere pris enn om man hele tiden skal kjøpe nye bilder på markedet. Man mottar jevnlig en kasse med bilder som sendes fra hovedkontoret i Oslo, og intervallene på utsendelser er 1-3 måneder – hvor nye bilder byttes med de man allerede har fått tilsendt. Dette er jo en genial måte å vise frem flott kunst på, og alle medlemmer får nyte godt av de ulike verkene som finnes i utvalget til Kunst på Arbeidsplassen. Man finner bedrifter innen de fleste bransjer i deres medlemslister, som i dag er både private og offentlige instanser.