Moderne kunst og samtidskunst

Dette med kunst er noe som mange av oss er opptatt av, men hva er det kunst egentlig handler om? Vi skal se på mange sider av kunsten, og ikke minst oppsøke en del kjente og mindre kjente kunststeder – i både inn – og utland etter hvert. Det å sette seg inn i kunstens verden, er både spennende men også krevende. Vi alle opplever og oppfatter kunsten individuelt, så det å diskutere kunst kan både være spennende men også utfordrende. Men noen fellesnevnere finnes det jo, og det er noe av dette vi nå skal forsøke å sette fokus på. Det kommer etter hvert mange artikler om tema kunst, så for de som synes dette er spennende – så må dere bare følge med på denne siden utover i året.

Moderne kunst
Moderne kunst

Moderne kunst

Veldig enkelt men riktig forklart, er moderne kunst den som blir laget i nåtiden. Ja men all kunst blir vel laget i nåtiden? Svaret på det er både ja og nei, fordi kunsten endrer seg med tiden, det samme gjelder for hvilken kategori den plasseres inn under. Postmodernistisk kunst er en etterfølger av modernismen, og det er førstnevnte som moderne kunst inkluderer og utvikler seg i forhold til.

Samtidskunst

Dette er egentlig bare ett annet ord eller navn på moderne kunst, det ligger kanskje litt i ordet for dem begge – at dette er kunst av nyere dato. Men dette vil endre seg meg årene, siden begge av disse kunstartene/stilene altså knytter seg til nåtiden. Postmodernistisk kunst blir av mange betegnet eller betraktet som samtidskunst, dette er egentlig helt greit. Men tilbake til det jeg allerede nevnte angående tidsaspektet, så vil denne kunsten om 50-100 år altså ikke lenger være samtidskunst.

Hva er nåtiden?

Det er ganske stor uenighet innen kunstverden, hva som kan kalles for samtidskunst. Dette fordi man ikke enes om hva nåtiden inneholder av antall år, og variantene her er mange. Men de mest brukte parametere for hva man kan kalle for samtidskunst, kan virke å være følgende to versjoner som ofte brukes. En del sier at man kan kalle kunsten for samtidskunst, om kunstneren bak kunstverket fortsatt lever. Den andre vurderingen eller betraktningen, går ut på at all kunst som er laget etter den 2.Verdenskrig – fortsatt kan kalles for samtidskunst.

Samtidskunsten skal utfordre normene i samfunnet
Samtidskunsten skal utfordre normene i samfunnet

Samtidskunsten skal utfordre normene i samfunnet

Dette er ikke lett å beskrive eller forklare, men veldig kort kan man si at samtidskunsten skal gjenspeile nåtidens kultur og samfunn – slik at de som ser den kan reflektere over samfunnets allmenne oppfatninger og tanker. En av de viktigste oppgavene til en samtidskunstner, er kombinasjonen av temavalg, konsepter, metoder, materialer og ikke minst at det skal utfordre normene i samfunnet vårt. Dette blir ofte kalt for samfunnets normative rammeverk, og innenfor dette finnes det en rekke varianter og arbeidsmetoder. Vi kommer ganske snart til å ta for oss kjente kunstverk, og ikke minst komme med konkrete tips til hvor du skal oppleve ulik kunst i hovedstaden og andre steder i landet vårt. Men vi skal også ut på bygdene, for det finnes mye spennende kunst over hele landet vårt.