Fra vikingtiden til nåtiden – Nasjonalmuseet

Det er jo slik at alt i samfunnet rundt oss utvikler seg kontinuerlig, det samme gjør vi selv naturlig nok. Mennesker er jo selve samfunnet, det er jo vi som utgjør grunnpilarene og former det samfunnet vi lever i. Det kan sammenliknes med kultur, kultur og samfunn er nært knyttet til hverandre – ja jeg…

Moderne kunst og samtidskunst

Dette med kunst er noe som mange av oss er opptatt av, men hva er det kunst egentlig handler om? Vi skal se på mange sider av kunsten, og ikke minst oppsøke en del kjente og mindre kjente kunststeder – i både inn – og utland etter hvert. Det å sette seg inn i kunstens…